Ο Λοχαγός ε.α. Ανδρέας Πετρόπουλος μίλησε για απεχθές χρέος.

Ακούσαμε τις δηλώσεις όλων των υπευθύνων των κομμάτων είς την βουλήν, είς την Δ.Ε.Θ.
Αναγκαστικώς ο Πολίτης Λοχαγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών Αττικής. Εσχολίασε μέρος των δηλώσεων,του κακήν τη μοίρα κομμουνιστού πρωθυπουργού της Ελλάδος.
Εντύπωση μας έκανε μας επροκάλεσεν έκπληξην, δήλωσις (δέν ήτο και η μόνη) γενικού γραμματέως του είς την βουλήν εθνικιστικού (ώς δηλώνει) κόμματος, αφορώσα πρότασιν δια την λύσιν είς την πλασματική κρίσην που εβρισκώμεθα.

Διεξοδικώς και διάν πρώτην φοράν, μεταξύ των προτεινομένων λύσεων από όλο το φάσμα του είς την βουλή, πολιτικού κόσμου, πρώτος ο Λοχαγός ε.α. Ανδρέας Πετρόπουλος πρίν απο πέντε χρόνια είς την Καβάλα και μετέπειτα πάλι αρκετές φορές, είς ομιλίαν του προς τον σύλλογο, ανεφέρθει είς τους όρους (Απεχθές) και (Επαχθές) χρέος, ώς και στον ρόλο της σατανικής goldmann-sachs.
Στο βρώμικο αυτό παιχνίδι, που παίχθηκε είς βάρος του Ελληνικού Έθνους και του ελλαδικού κράτους ειδικότερον.

Μάλιστα και είς τα πετρέλαια του Κατακόλου ανεφέρθη ο Συναγωνιστής Λοχαγός, κατά την ομιλία του είς τον σύλλογο Θερμοπύλες το 2011 απο την εποχή της αρχαιότητας.

Αργότερα, η Ζωή Κωσταντοπούλου θα αναφερθεί στο (Απεχθές) και (Επαχθές) χρέος και είς την, εκ της εφαρμογής του λύσην της τεχνητής κρίσεως.

Γνωρίζουμε οτι ο Συναγωνιστής Λοχαγός,παρακολουθείται από πολλούς, οι οποίοι αντιγράφουν εκ των ομιλιών του λέξεις, προτάσεις, θέσεις,σχόλια,φραστικά σχήματα, μεταφεροντάς τα είς ειδικές των ομιλίες.
Παρακολουθείται μάλιστα και απο κρατικές υπηρεσίες, επι τούτου.Χαιρώμεθα δια αυτό και είμεθα υπερήφανοι που τον έχουμε επικεφαλής όλων των Λαϊκών Κινήσεων ανά την επικράτειαν.
Πιστέυουμε οτι αποτελεί, αν όχι το μεγαλύτερον, απο τα μεγαλύτερα και το πιό (καθαρό) κεφάλαιο στον εθνικιστικόν χώρον. Άς γνωρίζουν όμως οι αντιγραφείς οτι οι απομιμήσεις ουδέποτε θα φθάσουν το πρωτότυπο. 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έφτασαν σε σημείο να βγάλουν όπλο οι άπλυτοι..

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ......